REGULAMIN PROJEKTU BEAUTY TEST

Zasady zgłaszania recenzji zabiegów oraz kosmetyków na portal Beauty Test:

1. Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w testowaniu kosmetyków oraz zabiegów upiększających organizowanego za pośrednictwem portalu internetowej www.beautytest.pl.

2. Organizatorem Testu Konsumenckiego pod nazwą „Przetestowane na własnej skórze” (dalej zwanego: „Testem”) jest portal www.beautytest.pl z siedzibą w Krakowie, ul. Plac Na Stawach 1, 30-107 Kraków (dalej zwana: „Organizatorem”).

3. Uczestnikiem Testu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

4. Przesyłając recenzję Uczestnik akceptuje jednocześnie postanowienia niniejszego Regulaminu bez konieczności składania odrębnego oświadczenia w tym przedmiocie.

6. Niniejszy Regulamin będzie dostępny dla wszystkich potencjalnym Uczestnikom w siedzibie firmy Organizatora oraz na portalu www.beautytest.pl.

2. Uczestnictwo w testowaniu

1. Zgłoszenia recenzji zabiegów i produktów kosmetycznych przyjmujemy od dn. 01.08.2016r. do odwołania (przez całkowity okres funkcjonowania portalu www.beautytest.pl).

3.Rozpatrywane będą wyłącznie recenzje Uczestników, przesłane na adres redakcja@beautytest.pl. W mailu należy podać imię, nazwisko oraz datę urodzenia.

4. Komisja składająca się ze współpracowników Beauty Test wybierze recenzje, które zostaną opublikowane na łamach portalu www.beautytest.pl (w wybranej przez Organizatora częstotliwości) oraz w czasopiśmie „Miasto Kobiet” raz na dwa miesiące.

5. Organizator zastrzega, że jego decyzja w kwestii wyboru i publikacji najciekawszych recenzji jest subiektywna, a także ostateczna i nie przysługuje od niej prawo odwołania.

3. Zasady publikowania recenzji kosmetycznych

1. Wybrane recenzentki zwane dalej Testerkami zostaną poinformowane drogą mailową o publikacji nadesłanego materiału na jednym z wyżej wspomnianych nośników.

2. Uczestnicy zobowiązani są do niepublikowania recenzji produktu lub usługi w sieci internetowej (blogi, portale społecznościowe, strony internetowe).

3. Testowane zabiegi w jednym ze współpracujących z portalem Beauty Test salonie nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny, ani na inne produkty. Nie jest również możliwe odstąpienie prawa do produktu osobom trzecim.

4. Nagrody dla najlepszej recenzji wyłaniane są co 2 miesiące. Stanowią one zwykle zestaw kosmetyków marek będących partnerami „Miasta Kobiet”. Dodatkowo, nagrodzona recenzja zostanie opublikowana w czasopiśmie (po uprzedniej publikacji na portalu Beauty Test).

5. Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego, odpowiednio adres zamieszkania, będą przetwarzane przez Organizatora w celu realizacji umowy przystąpienia do testu i ewentualnego przesłania nagród. Gwarantujemy prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych.

5. Wymogi dotyczące treści nadsyłanych recenzji

1. Upewnij się, że zabieg lub kosmetyk, którego recenzję chcesz nam wysłać jest dostępny na rynku

a. Recenzuj tylko te zabiegi i kosmetyki, które rzeczywiście przetestowałaś – nigdy takie, które znasz tylko z prasy, ulotki reklamowej, internetu lub relacji znajomych.

b. Nie przesyłaj recenzji produktów czy usług wycofanych już ze sprzedaży

c. Jeśli zgłaszasz produkt lub usługę dostępną tylko za granicą – zaznacz to w mailu.

2. Nie przesyłaj recenzji produktów zarejestrowanych jako leki w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych i figurują w Urzędowym Wykazie Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Zobacz, czy podobna recenzja nie znajduje się już na portalu. Aby sprawdzić, czy Twój kosmetyk lub zabieg został już przetestowany dla Beauty Test użyj wyszukiwarki.
4. Przyjmujemy recenzję również bez fotografii, ale zdjęcia są bardzo mile widziane.

6.Postanowienia końcowe

1. Zgłaszając udział w rekrutacji Uczestnik przekazuje jednocześnie wszelkie niematerialne prawa autorskie na wszystkich polach eksploatacji do przesłanych wypowiedzi na rzecz Organizatora, co wyłącza jakiekolwiek roszczenia z tytułu ich wykorzystania w części lub całości przez Organizatora w celach związanych z publikacjami Testów.

2. W odniesieniu do wypowiedzi przesłanej przez Uczestnika Testowania, Uczestnik deklaruje, że posiada pełne prawa autorskie do przesyłanych materiałów, a ponadto w przypadku roszczeń osób trzecich w związku z przesłanymi przez Uczestnika materiałami, Uczestnik zobowiązuje się wyrównać Organizatorowi wszelkie szkody, jakie mogą ponieść z tytułu takich roszczeń wysuwanych przez osoby trzecie.

3. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Testowaniu w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego regulaminu.

4. W przypadku pytań lub wątpliwości, użytkownik może kontaktować się z Organizatorem poprzez email redakcja@beautytest.pl.

5. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem mającym wiążącą moc prawną w zakresie realizacji projektu Beauty Test.

9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

KOMENTARZE

DODAJ KOMENTARZ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>